Porin Kaanaaseen suunnitellaan mittavaa investointia vihreän vedyn ja uusiutuvan kotimaisen kaasun tuotantoon

Porin Prosessivoima Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-laitoksen toteutettavuussuunnittelusta. Porin Kaanaaseen suunniteltu Power-to-Gas-laitos on elektrolyysiteholtaan yli 20 MW ja laitos hyödyntää uusiutuvan polttoaineen valmistuksessa vuosittain noin 20 000 tonnia hiilidioksidia, joka otetaan talteen Kaanaan voimalaitoksen savukaasuista.

Lue artikkeli

Kotkaan suunnitteilla yli 100 MEUR laitosinvestointi vihreän vedyn ja uusiutuvan kotimaisen kaasun tuotantoon

Kotkan Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-laitoksen toteutettavuussuunnittelusta. Kotkaan suunniteltu Power-to-Gas-laitos on elektrolyysiteholtaan yli 40 MW ja investoinnin kokonaissumma noin 100 miljoonaa euroa.

Lue artikkeli

Suomen Vetykärki muodostuu, kun Ren-Gasin vetypolttoaineiden tuotantoverkosto laajenee Tampereelle

Jätteenpolton hiilidioksidipäästöt hyötykäyttöön Tampereella. Tampereen Sähkölaitos Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta Tarastenjärven voimalaitosalueelle.

Lue artikkeli

Uutisarkisto