Ympäristövaikutusten arviointiohjelma julkaistu Ren-Gasin Tampereen P2X-laitokselle

Ren-Gasin hanke Tampereella etenee suunnitellusti, ja osana hankkeen jatkokehitystä laitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi on alkanut.

Lue artikkeli

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma julkaistu Ren-Gasin Lahden P2X-laitokselle

Ren-Gasin hanke Lahdessa etenee suunnitellusti, ja osana hankkeen jatkokehitystä laitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi on alkanut.

Lue artikkeli

Porin Kaanaaseen suunnitellaan mittavaa investointia vihreän vedyn ja uusiutuvan kotimaisen kaasun tuotantoon

Porin Prosessivoima Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-laitoksen toteutettavuussuunnittelusta. Porin Kaanaaseen suunniteltu Power-to-Gas-laitos on elektrolyysiteholtaan yli 20 MW ja laitos hyödyntää uusiutuvan polttoaineen valmistuksessa vuosittain noin 20 000 tonnia hiilidioksidia, joka otetaan talteen Kaanaan voimalaitoksen savukaasuista.

Lue artikkeli

Uutisarkisto