← Takaisin

Mikkelin Power-to-Gas -hanke etenee – Nordic Ren-Gas ja Etelä-Savon Energia allekirjoittivat hankekehityssopimuksen

Etelä-Savon Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy (Ren-Gas) ovat allekirjoittaneet hankekehityssopimuksen uusiutuvaa metaania, vihreää vetyä ja kaukolämpöä tuottavan Mikkelin Power-to-Gas-tuotantolaitoksen osalta. Lisäksi Ren-Gas on varannut hankkeelle soveltuvan tontin Pursialan teollisuusalueelta.

Pursialan voimalaitoksen yhteyteen suunniteltu Power-to-Gas-laitoshanke etenee Mikkelissä erinomaisessa yhteistyössä Ren-Gasin ja Etelä-Savon Energian kesken. Allekirjoitetussa hankekehityssopimuksessa sovitaan hankkeen seuraavien vaiheiden edistämisestä ja toimintamallista mm. Pursialan voimalaitoksen savukaasujen hyödyntämiseksi, sekä hiilidioksidivapaan kaukolämmön toimittamiseksi Mikkelin kaukolämpöverkkoon.

Ren-Gas on sopinut soveltuvan tontin vuokraamisesta hankkeelle Pursialan teollisuusalueelta. Ren-Gas on hankkeen päävastuullinen kehittäjä, joka vie Mikkelin Power-to-Gas-hankkeen kohti lopullista investointipäätöstä ja laitoksen rakennutusta. Hankkeen luvitus on aloitettu ja tavoitteena on kaupallisen tuotannon aloittaminen vuoteen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Mikkelin Power-to-Gas-laitos tulee tuottamaan uusiutuvaa synteettistä metaania, vihreää vetyä ja prosessilämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitoksen kokoluokka on sähköteholtaan yli 50 MW ja laitos tuottaa noin 12 000 tonnia synteettistä metaania vuodessa. Uusiutuvan synteettisen kaasun valmistusta varten tullaan Pursialan voimalaitokselta ottamaan talteen vuosittain merkittävä määrä hiilidioksidia. Power-to-Gas-laitoksessa syntyvä prosessilämpö puolestaan hyödynnetään Mikkelin kaukolämpöverkossa. Tämä prosessilämmön talteenotto ja hyödyntäminen vähentää polttoon perustuvaa kaukolämmön tuotantoa Mikkelissä.

Allekirjoitettu hankekehityssopimus on jatkoa yhtiöiden toteuttamalle esiselvitykselle sekä toteuttavuusanalyysille, jossa arvioitiin hankkeen teknistaloudellista toteuttavuutta. Analyysi osoitti, että Pursialan voimalaitosalue on soveltuva sijainti suunnitellulle Power-to-Gas-hankkeelle, ja analyysin tulokset tukevat vahvasti hankkeen jatkokehitystä kohti rakentamista. Energiaomavaraisuuden rooli Euroopassa on korostunut, ja kysyntä puhtaalle kaasulle on lisääntynyt merkittävästi, mikä luo vahvan markkinaympäristön kotimaisille uusiutuville kaasupolttoaineille.

”Halu viedä Power-to-Gas- hanketta eteenpäin Mikkelissä on ollut erittäin vahvaa alusta asti kaikkien osapuolten osalta. Yhteistyö Etelä-Savon Energian ja Mikkelin kaupungin kanssa on ollut kerrassaan mahtavaa, ja ratkaisukeskeisyys hankkeen edistämiseksi on ollut koko ajan tekemisessä mukana. Olen todella iloinen, että allekirjoitetun hankekehityssopimuksen myötä voimme viedä Mikkelin Power-to-Gas- hanketta eteenpäin, ja saamme jatkaa loistavaa yhteistyötä Etelä-Savon Energian ja Mikkelin alueen muiden toimijoiden kanssa.”, kommentoi Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

”On hienoa, että näin merkittävä vetytalouden projekti etenee Mikkelissä. ”Tämä on meille tärkeä hanke ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisen kaukolämmön turvaamiseksi Mikkelissä myös tulevaisuudessa. Yhteistyö Ren-Gasin kanssa on ollut esimerkillistä, ja on hienoa jatkaa syventyvää yhteistyötämme hankkeen seuraavissa vaiheissa.”, totesi Etelä-Savon Energian toimitusjohtaja Erkki Karppanen

Ren-Gasin ja Etelä-Savon Energian yhteistyö alkoi vuoden 2021 syksyllä hankkeen esiselvityksellä ja jatkui vuoden 2022 aikana toteuttavuusanalyysilla. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen Mikkelissä vuoden 2024 aikana ja kaupallinen tuotanto vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisätietoa hankkeesta ja sen edistymisestä löydät Ren-Gasin nettisivuilta osoitteesta: www.ren-gas.com/projekti/mikkeli

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Toimitusjohtaja Saara Kujala, p. 040 184 9088

Etelä-Savon Energia Oy: toimitusjohtaja Erkki Karppanen, p. 040 535 9999

 

Ren-Gas Oy on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotantoverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii kotimaista tuulivoimaa.

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama energiakonserni, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1900. ESEn liiketoiminnat liittyvät sähköntuotantoon sekä kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun. ESE-Verkko Oy vastaa sähkönjakelusta ja sähköverkon kunnossapidosta omalla jakelualueellaan Mikkelin kantakaupungissa ja välittömässä läheisyydessä. ESE-Tekniikka Oy tuottaa asiantuntevaa sähköurakointi- ja huoltopalvelua jakeluverkkoyhtiöille, aluesähköistykseen, aluevalaistukseen sekä teollisuuskiinteistöille. Vuonna 2022 konsernin yhtiöt tuottivat noin 68 miljoonan euron liikevaihdon ja työllistivät noin 90 henkilöä. ​​​​​​​