← Takaisin

Nordic Ren-Gas Oy on saanut 1.5 miljoonan euron T&K-lainan vetytalouden kehitysalustan kiihdyttämiseksi Business Finlandilta

Nordic Ren-Gas Oy (Ren-Gas) kehittää hajautettua puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkostoa raskaan maantieliikenteen käyttöön. Ren-Gasin hankekehitystoiminta on erittäin kovassa kasvussa ja yhtiö on julkaissut ensimmäiset yhteistyösopimuksensa paikallisten energiayhtiöiden kanssa Lahdessa ja Mikkelissä. Ren-Gas kehittää useita hankkeita samanaikaisesti eteenpäin osaavan tiimin ja skaalautuvien prosessien ja työkalujen avulla. Tätä skaalautuvaa vetytalouden kehitysalustan kehittämistä tukemaan Business Finland on myöntänyt yhtiölle 1.5 miljoonan euron tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen.

Business Finlandilta saatu rahoitus yhdessä yhtiön muun rahoituksen kanssa edistää Ren-Gasin toiminnan nopeaa skaalaamista, kun projektin aikana kehitettävät standardoidut työkalut mahdollistavat monistettavan ja nopeutetun vetytalouden hankkeiden läpiviennin Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi luodaan vahva perusta merkittävälle suomalaiselle vientiliiketoiminnalle kasvavalla vetytalouden alueella.

”Ren-Gasin toiminta etenee suunnitellusti, ja tällä hetkellä kasvumme on erittäin vahvalla kasvu-uralla. Olemme julkaisseet ensimmäiset projektimme suomalaisten energiayhtiöiden kanssa, ja tulemme viemään usean P2X-polttoaineiden tuotantolaitoksen kehitystä eteenpäin kohti investointia samanaikaisesti. Nyt saatu Business Finlandin rahoitus mahdollistaa sekä uudet rekrytoinnit, että standardoitujen kehitystyökalujen kehityksen samalla kun viemme P2X-kaasupolttoaineiden tuotantohankkeitamme eteenpäin.”, kommentoi Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala.

”Business Finlandissa olemme edistämässä vahvasti vetytalouden kehittymistä Suomessa ja luomassa pohjaa yritysten kansainväliselle kasvulle tällä kasvavalla markkinalla. Meidän on tärkeää edistää Suomessa uusien teknologioiden ja liiketoimintojen innovaatioita aktiivisesti, jotta kotimainen osaaminen olisi käytettävissä globaalissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Samalla tietenkin luomme vahvaa perustaa kansainväliselle vientiliiketoiminnalle, jota Ren-Gas myös toiminnallaan tavoittelee”, kommentoi Business Finlandin Jussi Åkerberg.

Ren-Gas Oy on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii yli 1200 MW uutta, kotimaista tuulivoima

 

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy

Toimitusjohtaja

Saara Kujala

Saara.kujala@ren-gas.com

+358 40 184 9088