← Takaisin

Commercial manager, investment projects

Tule meidän huipputiimiin toteuttamaan vetytalouden edelläkävijähankkeita ja edistämään ilmastonmuutoksen vastaista työtä – hae meille laitoshankinnoista vastaavaksi päälliköksi (Commercial manager, investment projects)

Nordic Ren-Gas Oy on Suomen johtava vetytalouden yhtiö, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotantoverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella ja hukkalämpöön perustuvalla kaukolämmöllä voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla.

Projektikehityshankkeemme etenevät tuoreiden rahoituspäätösten myötä vauhdilla usealla paikkakunnalla ja haemme tiimimme laitostoimitussopimuksia ja hankintoja erinomaisesti tuntevaa, oma-aloitteista, uusiutuvan energian liiketoiminnasta kiinnostunutta moniosaajaa johtamaan P2G-teknologian ja kokonaistoimitusten hankintaa investointihankkeillemme, sekä kehittämään Ren-Gasin liiketoimintaa yhdessä tiimimme kanssa.

Päätehtäviisi kuuluvat:

Omistajuus Ren-Gasin laitos- ja teknologiahankintojen sopimusten kaupallisesta sisällöstä:

 • Power-to-gas power-to-gas laitosten, merkittävien suunnittelu- ja toteutussopimusten sekä huoltosopimusten kilpailutus, toimittajavalinnat ja hankintasopimukset yhdessä Ren-Gasin teknisen tiimin ja asiantuntijoiden kanssa
 • Syvä yhteistyö teknisen ja hankekehitystiimin kanssa Ren-Gasin laitoskonseptin luomisessa ja ylläpidossa
 • Sopimusten täytäntöönpano ja hallinta hankkeiden toteutuksen aikana osana projektitiimiä

Ren-Gasin power-to-gas –hankkeiden laitostoimitusten toimittajastrategian, sekä hankintastrategian pitkäaikainen kehittäminen

 • EPC- ja EPC(M) -toimittajien, ja teknologiatoimittajien kartoitus ja toimittajasuhteiden kehitys
 • Ren-Gasin hankkeiden rahoitettavuutta, teknisen konseptin vaatimuksia ja liiketoimintamallia palvelevan toimittajastrategian luominen, huomioiden Ren-Gasin monistettava laitoskonsepti, tarve investointikustannusten laskulle sekä elinkaaren vaatimukset

Aktiivinen osallistuminen Ren-Gasin P2X konseptin ja liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä tiimin kanssa

Odotamme sinulta:

 • Vahvaa kaupallista kokemusta energia-alan joko EPC/ EPC-M-hankkeiden myynnistä tai ostamisesta, sekä laitoshankintasopimusten yhteensovittamisesta
 • Syvää kiinnostusta uusiutuvan energian liiketoimintaan
 • Ymmärrystä infrastruktuurihankkeiden projektirahoituksesta ja riskeistä
 • Erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä saada eri toimijat puhaltamaan yhteen hiileen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi
 • Myyntihenkisyyttä, aloitteellisuutta ja optimistista asennetta

Katsomme eduksi, jos sinulla on jo työkokemusta joiltain seuraavista aihealueista:

 • Power-to-x liiketoiminta ja sen kehitys
 • Isojen investointihankkeiden rakennusprojektit (EPC- ja EPCm- toimitussopimukset ja niiden täytäntöönpano)
 • Energia- tai kaasualan käyttö- ja huoltosopimukset (O&M) ja niiden täytäntöönpano
 • Projektirahoituksen vaatimukset EPC-sopimuksissa
 • Projektin johto- ja hallinta, sopimusten hallinta ja täytäntöönpano

Työtehtäviä tukevat relevantit kaupallista ja teknistä osaamista yhdistävät korkeakoulututkinnot (esim. ekonomi, diplomi-insinööri, tai oikeustiede). Työtehtävissäsi kommunikoit suomeksi ja englanniksi Ren-Gasin kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tarjoamme

Osana Ren-Gasin tiimiä pääset kehittämään osaamistasi osana Suomen parasta Power-to-X-hankekehitystiimiä, ja rakentamaan uutta merkittävää puhtaan energian yhtiötä. Pääset työtehtävissäsi kehittämään osaamistasi power-to-x tuotantolaitosten hankintojenparissa ja kehittämään uusiutuvan polttoaineen tuotannon hankkeitamme kohti hankkeiden toteutusta. Työsi edistää suoraan fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemistä raskaassa tieliikenteessä ja energiasektorilla. Osana Ren-Gasin tiimiä osallistut myös yrityksen työsuhdeoptio-ohjelmaan.

Työtehtäviesi pääasiallinen toteutuspaikka on Espoo, lisäksi mahdollisuus etätöihin joustavasti.

Lähetä CV:si ja ytimekäs hakemuksesi meille osoitteeseen recruitments@ren-gas.com 31.1.2023. mennessä. Lisätietoja positiosta antaa Saara Kujala, puh 040 1849088 (2.2. 14.30-16)