← Takaisin

Projektipäällikkö, power-to-gas hankkeet

Tule meidän huipputiimiin toteuttamaan vetytalouden edelläkävijähankkeita ja edistämään ilmastonmuutoksen vastaista työtä – hae meille power-to-gas hankkeiden toteutuksen projektipäälliköksi (project manager).

Nordic Ren-Gas Oy on Suomen johtava vetytalouden yhtiö, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotantoverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella ja hukkalämpöön perustuvalla kaukolämmöllä voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla.

Projektikehityshankkeemme etenevät tuoreiden rahoituspäätösten myötä vauhdilla usealla paikkakunnalla ja haemme tiimimme kokenutta, kehityshenkistä projektipäällikköä valmistelemaan ja johtamaan P2G-tuotantolaitostemme rakennutusta, sekä kehittämään Ren-Gasin liiketoimintaa ja projektihallinnan käytäntöjä yhdessä tiimimme kanssa.

Päätehtäviisi kuuluvat:

Ren-Gasin power-to-gas –hankkeiden toteutus projektipäällikön roolissa:

 • Ren-Gasin ensimmäisen power-to-gas hankkeen vetäminen, sekä rakennutuksen valmistelu-, rakennutus-, ja käyttöönottovaiheen johtaminen
 • Valitun EPC / EPC-M –toimittajan, sekä oman projektiorganisaation johtaminen, ohjaus ja valvonta
 • Kommunikointi ja raportointi hankkeen muille sidosryhmille (SPV, energiayhtiö, rahoittajat)

Ren-Gasin toteutusprojektien hallinnan käytäntöjen kehittäminen ja johtaminen

 • Ren-Gasin projektiorganisaation ja projektihallinnan käytäntöjen rakentaminen ja kehittäminen hankekehitysyhtiön liiketoimintaan soveltuvalla tavalla
 • Syvässä yhteistyössä teknisen ja kaupallisen tiimin kanssa
 • Ren-Gasin hajautetun hankeportfolion rakennutuksen suunnittelu yhteistyössä hankekehitystiimin kanssa, ja toteutus

Aktiivinen osallistuminen Ren-Gasin P2X konseptin ja liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä tiimin kanssa

Odotamme sinulta:

 • Vahvaa projektinjohto-osaamista energia-alan EPC- tai EPC-M-hankkeista joko tilaajan tai toimittajan roolissa
 • Syvää kiinnostusta uusiutuvan energian liiketoimintaan
 • Ymmärrystä energia-alan infrastruktuurihankkeiden luvituksesta ja toteutuksesta Suomessa, sekä niihin liittyvistä riskeistä
 • Erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä saada eri toimijat puhaltamaan yhteen hiileen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi
 • Halua oppia uutta, kehittää Ren-Gasin liiketoimintaa, sekä optimistista asennetta

Katsomme eduksi, jos sinulla on jo työkokemusta joiltain seuraavista aihealueista:

 • Power-to-x liiketoiminta ja sen kehitys
 • Tekninen osaaminen power-to-gas hankkeiden tuotantoteknologioista (elektrolyysi, CO2 talteenotto, metanointi, kaasun nesteytys) tai kaasuliiketoiminnan vaatimuksista
 • Projektirahoituksen vaatimukset EPC-sopimuksissa

Työtehtäviä tukevat relevantit kaupallista ja teknistä osaamista yhdistävät korkeakoulututkinnot. Työtehtävissäsi kommunikoit suomeksi ja englanniksi Ren-Gasin kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tarjoamme

Osana Ren-Gasin tiimiä pääset kehittämään osaamistasi osana Suomen parasta Power-to-X-hankekehitystiimiä, ja rakentamaan uutta merkittävää puhtaan energian yhtiötä. Pääset työtehtävissäsi kehittämään osaamistasi power-to-x tuotantolaitosten toteutuksen parissa ja kehittämään uusiutuvan polttoaineen tuotannon liiketoimintaamme ja projektinhallinnan toimintatapojamme. Työsi edistää suoraan fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemistä raskaassa tieliikenteessä ja energiasektorilla. Osana Ren-Gasin tiimiä osallistut myös yrityksen työsuhdeoptio-ohjelmaan.

Työtehtäviesi pääasiallinen toteutuspaikka on Espoo, lisäksi mahdollisuus etätöihin joustavasti.

Lähetä CV:si ja ytimekäs hakemuksesi meille osoitteeseen recruitments@ren-gas.com 10.2.2023. mennessä. Lisätietoja positiosta antaa Saara Kujala, puh 040 1849088 (2.2. klo 14.30-16.00)