← Takaisin

Allianz sijoittaa suomalaiseen vihreän vedyn ja power-to-gas- hankkeiden kehittäjään Ren-Gasiin

Allianz Capital Partners, joka on Allianz- vakuutuskonsernin tytäryhtiö, on hankkinut vähemmistöosuuden suomalaisesta projektikehitysyhtiö Ren-Gasista. Ren-Gas on johtava suomalainen vihreän vedyn ja power-to-gas- hankkeiden kehittäjä, jonka tavoitteena on rakentaa hajautettu power-to-gas-portfolio ensin Suomeen ja myöhemmin Eurooppaan. Yhtiön vuonna 2021 perustaneella tiimillä on erittäin laaja-alainen kokemus energiatoimialalta sekä projektikehityksen johtamisesta. Allianz sijoittaa yhtiöön 25 miljoonaa euroa tukeakseen Ren-Gasin hankkeiden läpivientiä kohti rakennutusta, sekä vauhdittaakseen yhtiön liiketoiminnan kehitystä. Allianz tulee Ren-Gasin vähemmistöomistajaksi, ja saa oikeuden rahoittaa sovitun järjestelyn mukaisesti Ren-Gasin projektiportfolion hankkeita.

Ren-Gasin päätuote on uusiutuva synteettinen metaani, joka valmistetaan vihreästä vedystä ja talteen otetusta hiilidioksidista. Ren-Gas tuottaa vihreää vetyä elektrolyyseriprosessilla, jonka energianlähteenä on suomalainen tuulivoima. Vihreä vety yhdistetään kaukolämpölaitoksista talteen otettuun biopohjaiseen hiilidioksidiin metanointiprosessissa, jolloin syntyy uusiutuvaa synteettistä metaania. Tuotantoprosessissa syntyvä CO2-vapaa prosessilämpö syötetään kaupunkien kaukolämpöverkkoon. Synteettinen uusiutuva metaani vastaa kemialliselta koostumukseltaan biokaasua tai maakaasua, joten sitä voidaan käyttää laajasti raskaassa maantieliikenteessä, meriliikenteessä ja teollisissa prosesseissa. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että prosessi tuottaa puhdasta uusiutuvaa polttoainetta vedestä, tuulienergiasta ja talteen otetusta hiilidioksidista.

Ren-Gasin merkittävä kilpailuetu on yhtiön luoma liiketoimintamalli, joka maksimoi sektori-integraation arvon, kun power-to-gas- laitokset sijoitetaan optimoidusti olemassa olevien voimalaitosten ja kaukolämpöjärjestelmien yhteyteen. Ren-Gas on onnistunut luomaan vahvan aseman nopeasti kehittyvillä vihreän vedyn markkinoilla, ja yhtiö on julkaissut jo viisi teollisen mittaluokan hanketta yhdessä suomalaisten energiayhtiöiden kanssa. Sektori-integraation hyödyn maksimoiva toimintamalli parantaa energiajärjestelmän toimitusvarmuutta, mahdollistaa kilpailukykyisen uusiutuvan kaasupolttoaineen ja CO2-vapaan kaukolämmön tuotannon, sekä tuo erittäin mittavat päästövähenemät sekä liikenne- että energiasektoreilla.

”Tämä on meille merkittävä virstanpylväs, joka osoittaa sitoutumisemme investoida infrastruktuuriprojekteihin, jotka auttavat edistämään vihreää energiamurrosta. Ren-Gas on toinen suora investointimme Suomeen ja ensimmäinen suora investointimme vihreään vetyyn globaalisti, mikä alleviivaa Allianzin tavoitteen tukea päästöjen vähentämistä konkreettisten infrastruktuurihankkeiden avulla. Pidämme suuressa arvossa Ren-Gasin innovatiivista lähestymistapaa, ja toimintamallia kehittää uusiutuvan energian power-to-gas- hankkeita olemassa olevien voimalaitosten ja kaukolämpöjärjestelmien yhteyteen, mikä mahdollistaa sektori-integraation hyötyjen maksimoinnin kaikille osapuolille”, sanoi Michael Pfennig, infrastruktuurisijoituksista vastaava johtaja , Allianz Capital Partners.

“Allianz on investoinut Suomeen vuodesta 2016 alkaen investoimalla sähköverkkoyhtiö Eleniaan sekä sijoittamalla useisiin tuulivoimapuistoihin. Me näemme Ren-Gasissa valtavan potentiaalin, sillä yhtiön kehittämä toimintamalli luo loistavan mahdollisuuden kehittää puhtaita ratkaisuja liikenne- ja energiasektoreille Suomessa ja laajemmin ulkomailla. Ren-Gasin tiimi on tehnyt meihin lähtemättömän vaikutuksen sektoriosaamisellaan, kokemuksellaan, ja sitoutumisellaan rakentaa vahva ja konkreettinen portfolio vihreän siirtymän hankkeita, joita innolla tuemme tulevaisuudessa”, sanoi Igor Lukin, Senior Portfolio Manager, Allianz Capital Partners.

”Ren-Gas on rakentanut analyyttisen, läpinäkyvän, ja arvonluontiin perustuvan toimintatavan liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä energiayhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tähän toimintatapaan nojaten, Ren-Gas on onnistunut kehittämään portfolion hyvin strukturoituja ja rahoitettavia vihreän vedyn ja synteettisen metaaninen hankkeita. Olemme erittäin iloisia siitä, että Allianz yhtenä maailman merkittävimpänä infrastruktuurisijoittajana tunnistaa Ren-Gasin toimintatavan arvon, ja saamme heidät partneriksemme tukemaan meidän vetyhankkeiden kehitystä kohti toteutusta. Olen vakuuttunut, että yhteistyö Allianzin kanssa antaa meidän ainutlaatuiselle tiimille paljon, ja luo vahvan pohjan Ren-Gasin power-to-gas- hankkeiden jatkokehitykselle ja rahoitukselle.” , kommentoi Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala

 

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas

Matti Rautkivi       +358 40 480 3743               matti.rautkivi@ren-gas.com