← Takaisin

Kotkaan suunnitteilla yli 100 MEUR laitosinvestointi vihreän vedyn ja uusiutuvan kotimaisen kaasun tuotantoon

  Kotkan Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-laitoksen toteutettavuussuunnittelusta. Kotkaan suunniteltu Power-to-Gas-laitos on elektrolyysiteholtaan yli 40 MW ja investoinnin kokonaissumma noin 100 miljoonaa euroa.

Kotkan Energian Hyötyvoimalaitoksen yhteyteen suunniteltu investointi toisi merkittävän lisäyksen puhtaiden kotimaisten kaasupolttoaineiden tuotantoon. Kotkan Power-to-Gas-laitos tuottaisi puhtaita kaasupolttoaineita määrän, jolla voidaan korvata 16 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Tämä määrä riittää noin 600 raskaan ajoneuvon vuosittaiseen käyttöön.

Kotkan Power-to-Gas-laitos luo tärkeän tukijalan Ren-Gasin tuotantoverkostoon, ja lisää oleellisesti kotimaisen kaasun tuotantoa kaasuverkon yhteydessä. Nyt aloitettavalla toteutettavuussuunnittelulla varmistetaan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen jatkosuunnittelua ja varsinaista investointipäätöstä. Allekirjoitettu yhteistyösopimus on jatkoa yhtiöiden toteuttamalle tuotantolaitoshankkeen esiselvitykselle talvella 2022.

  • Kotimaisen uusiutuvan kaasun rooli niin vihreän siirtymän kuin huoltovarmuuden kannalta on erittäin oleellinen. On tärkeää, että Suomessa edistetään määrätietoisesti vihreän siirtymän investointeja, josta Kotka Energian kanssa yhteistyössä kehitettävä Power-to-Gas-hanke on loistava esimerkki. Kotkaan rakentuva laitoskokonaisuus lisää merkittävästi kotimaisten uusiutuvien kaasupolttoaineiden tuotantoa, ja samalla se tuo uuden tukijalan Ren-Gasin Suomen laajuiseen kaasupolttoaineiden tuotantoverkostoon.”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

Power-to-Gas- prosessin raaka-aineet ovat hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Kotkassa hiilidioksidi otetaan talteen Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksen savukaasuista, ja uusiutuva sähkö hankitaan pitkillä sopimuksilla uusista suomalaisista tuulivoimapuistoista. Prosessin lopputuloksena syntyy puhdasta nesteytettyä kaasupolttoainetta, jota voidaan käyttää raskaan tieliikenteen ajoneuvoissa biokaasun tapaan.

Hanke edistää Kotkan Energian hiilineutraalisuustavoitteita sekä luo vahvaa pohjaa kilpailukykyiselle kaukolämmölle pitkälle tulevaisuuteen. Kotkan Energia saa tulevalta laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, joka tulee vähentämään polttoon perustuvaa kaukolämmöntuotantoa Kotkassa.

  • Tämä suunniteltu Power-to-Gas-laitos on konkreettinen askel kohti hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa Kotkassa. Hanke tukee sekä valtakunnallisia että kaupungin meille asettamia tavoitteita, kommentoi Kotkan Energia Oy:n toimitusjohtaja Sami Markkanen.

Projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gas Oy johtaa toteuttavuussuunnittelua, joka aloitetaan välittömästi huhtikuussa 2022. Hankkeen luvitus, tekninen esisuunnittelu ja rahoitusjärjestelyt aloitetaan, kun toteuttavuusanalyysin tulokset ovat valmiina ja ne puoltavat hankkeen edistämisestä. Laitoksen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2024 aikana ja valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Toimitusjohtaja Saara Kujala, p. 040 184 9088

Kotkan Energia Oy: Toimitusjohtaja Sami Markkanen, p. 044 709 9428

 

Ren-Gas Oy on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii uutta kotimaista tuulivoimaa.

Kotkan Energia on Kotkan kaupungin kokonaan omistama energiakonserni, joka tarjoaa monipuolisia energiapalveluita ja -tuotteita. Päätuotteet ovat kaukolämpö, höyry, sähkö ja maakaasu. Lisäksi tytäryhtiö KotkaTec tuottaa sähköautojen latauspalveluita, aurinkopaneeleja ja muita älykkäitä energiapalveluita koko Suomen alueelle.