← Takaisin

Nordic Ren-Gas Oy on saanut 1.5 miljoonan euron pääomasijoituksen Ilkka Herlinin sijoitusyhtiöltä

Lehdistötiedote 15.12.2021 klo 9:00

Ren-Gas on puhtaan energian toteuttaja. Ren-Gas rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gas nopeuttaa hiilidioksidipäästöjen kustannustehokasta vähentämistä liikenteessä ja energiasektorilla. Toteutettavat projektit lisäävät energiaomavaraisuutta, sekä tuovat merkittäviä teollisia investointeja Suomeen.

Nordic Ren-Gas Oy on heinäkuussa 2021 perustettu kasvuyritys, joka toteuttaa Suomeen hajautetun vedyn ja P2X-metaanin tuotanto- ja jakeluverkoston raskaan maantieliikenteen käyttöön. Yhtiö on lähtenyt syksyn aikana aktiivisesti toteuttamaan ensimmäisiä P2X-kaasupolttoaineiden tuotantoprojekteja yhdessä suomalaisten energiayhtiöiden kanssa. Yhtiö on saanut 1.5 miljoonan euron pääomasijoituksen Ilkka Herlinin sijoitusyhtiöltä tukemaan vahvaa kasvua.

Nordic Ren-Gas Oy toteuttaa vedyn ja P2X-metaanin tuotantohankkeita raskaan maantieliikenteen käyttöön. Yhtiö tavoittelee P2X-metaanin hankkeilleen noin 300MW tuotantotehoa vuoteen 2030 mennessä. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta.  Lisäksi polttoaineiden tuotantoprosessissa syntyvästä hukkalämmöstä tuotetaan edullista hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, mikä vähentää päästöjä energiasektorilla. Yhteensä Ren-Gasin hankkeet vähentävät Suomen hiilidioksidipäästöjä yli miljoona tonnia vuodessa.

Ren-Gas tulee hankkimaan 1200 MW uutta kotimaista tuulisähköä tuotantolaitostensa energianlähteeksi. Tuulisähköllä valmistetaan ns. vihreää vetyä elektrolyysiprosessin avulla. Vihreään vetyyn yhdistetään teollisuusprosessista kaapattua hiilidioksidia, jolloin syntyy uusiutuvaa kaasupolttoainetta raskaan liikenteen käyttöön. Ren-Gasin tuotantolaitosten toimintaa optimoidaan lämpö-, sähkö- ja polttoainesektoreilla, mikä mahdollistaa alhaiset tuotantokustannukset, ja kilpailukykyisen hinnan polttoaineille.

”P2X-kaasupolttoaineet ovat oleellinen osa ratkaisua ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ja niistä tulee muodostumaan merkittävä päästövähennyskeino yhteiskuntien pyrkiessä hiilineutraalisuuteen. P2X-kaasupolttoaineiden valmistamiseen tarvittava teknologia on saatavilla, ja uusiutuvia kaasupolttoaineita voidaan valmistaa kilpailukykyisesti jo tänään. Ren-Gasin tiimi on alansa ehdotonta huippua. Tämä kasvava tiimi tulee vauhdittamaan kilpailukykyisten P2X-kaasupolttoaineiden valmistusta ja käyttöönottoa Suomessa, mikä edistää Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista”, kommentoi Ilkka Herlin, Nordic Ren-Gasin hallituksen jäsen.

”Toimintamallimme on otettu todella positiivisesti vastaan, ja ensimmäiset projektimme etenevät vauhdilla. On hienoa saada Ilkka mukaan Ren-Gasin toimintaan, ja tämän merkittävän investoinnin myötä voimme edelleen kiihdyttää projektikehitystämme Suomessa”, kertoi Saara Kujala, Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja.

Ren-Gas on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii yli 1200 MW uutta, kotimaista tuulivoimaa.

 

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy

Toimitusjohtaja

Saara Kujala

Saara.kujala@ren-gas.com

+358 40 184 9088