← Takaisin

Nordic Ren-Gas Oy:n Power-to-Gas- hankkeelle myönnetty historian suurin vihreän siirtymän energiainvestointituki

Työ- ja Elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen historian suurimman vihreän siirtymän energiatuen Ren-Gasin Tampereen Tarastenjärvelle suunnitellulle Power-to-Gas- hankkeelle. Tukisumma on 45,8 miljoonaa euroa ja suunniteltu investointi kokonaisuudessaan 162 miljoonaa euroa. Ren-Gas johtaa hankekehitystä, ja tulee järjestämään hankkeen rahoituksen ja vastaamaan laitoksen rakennuttamisesta. Hanketta on viety eteenpäin tiiviissä yhteistyössä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa, mikä on mahdollistanut sektori-integraation tarjoamien mahdollisuuksien huomioimisen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on aloitettu, ja tavoitteena on kaupallisen tuotannon aloittaminen vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tarastenjärven Power-to-Gas- laitos tulee tuottamaan uusiutuvaa synteettistä metaania, vihreää vetyä ja prosessilämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Ensimmäisessä vaiheessa laitoksen suunniteltu metaanituotantoteho on 20 MW, ja laitos tuottaa yli 160 GWh uusiutuvaa kaasua raskaan maantieliikenteen käyttöön. Suunnitellun sektori-integraation ansiosta laitos tuottaa keskimäärin 160 GWh CO2-vapaata kaukolämpöä Tampereen kaukolämpöverkkoon. Hanke tulee vähentämään CO2-päästöjä noin 75 000 tonnia vuodessa, kun uusiutuva kaasu korvaa fossiilisia polttoaineita tieliikenteessä, ja prosessin sivutuotteena syntyvä lämpö vähentää turpeen, puun, jätteen ja maakaasun käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

Ren-Gasilla erittäin vahvaa osaamista projektikehityksestä ja energia-alan ekosysteemien rakentamisesta, mikä yhdessä innovatiivisen toimintamallin kanssa on mahdollistanut hankkeiden tehokkaan ja suunnitelmallisen kehittämisen. Yhtiöllä on viisi teollisen mittaluokan hanketta kehityksessä Suomessa, sekä tukenaan merkittävä kansainvälinen infrastruktuurisijoittaja Allianz, jonka sijoituksesta Ren-Gasiin yhtiö ilmoitti joulukuussa 2022. Osana sijoitusta Allianz saa oikeuden rahoittaa sovitun järjestelyn mukaisesti Ren-Gasin power-to-gas hankkeita Suomessa. Ren-Gasin hankkeet edistävät huoltovarmuutta ja hiilineutraalisuuden saavuttamista niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti, ja vievät kehittyvää vihreän vedyn markkinaa Suomessa isoin askelein eteenpäin. Ren-Gas tulee rakentamaan usean laitoksen portfolion Suomeen, tavoitteenaan tuottaa 2.5 TWh puhtaita liikennepolttoaineita raskaan liikenteen käyttöön vuoteen 2030 mennessä.

”Ren-Gasin Tampereen hankkeelle myönnetty merkittävä investointituki on äärimmäisen hieno luottamuksen osoitus kehittämällemme toimintamallille, ja mahtava tunnustus erittäin osaavalle tiimillemme. Myönnetty tuki osoittaa Suomen valtiolta selkeää sitoutumisesta vetytalouden kehittämiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mikä on tärkeää, kun olemme rakentamassa Suomeen uutta teollisuuden alaa. Ren-Gasin Tampereen laitoksen kehitys etenee vauhdilla, ja TEM:n myöntämän investointituen myötä hankkeen toteutuminen ottaa merkittävän askeleen kohti lopullista investointipäätöstä ja rakentamisen aloittamista. ”, kommentoi Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

Ren-Gasin Tampereen Tarastenjärvelle suunnitellun laitoksen kehitystyö alkoi vuoden 2021 syksyllä hankkeen esiselvityksellä, ja jatkui vuoden 2022 aikana toteuttavuusanalyysilla. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on aloitettu, ja tavoitteena on rakennutuksen aloitus vuoden 2023 aikana, ja kaupallisen tuotannon aloitus vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisätietoa hankkeesta ja sen edistymisestä löydät Ren-Gasin nettisivuilta osoitteesta: https://ren-gas.com/projekti/tampere/

 

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Toimitusjohtaja Saara Kujala, p. 040 184 9088

 

Ren-Gas  on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii yli 1200 MW uutta, kotimaista tuulivoimaa.