← Takaisin

Suomen Vetykärki muodostuu, kun Ren-Gasin vetypolttoaineiden tuotantoverkosto laajenee Tampereelle

Tampereen Sähkölaitos Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta Tarastenjärven voimalaitosalueelle.

Tamperelaisen kaukolämmön hiilidioksidioksidipäästöt ovat jälleen pienentymässä merkittävästi, kun sekajätteen polton tuottamat päästöt pystytään hyödyntämään uusiutuvan power-to-gas metaanin valmistamisessa. Ren-Gas suunnittelee Tarastenjärvelle tuotantolaitosta, jossa prosessin raaka-aineet ovat hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Prosessin lopputuloksena on puhdasta kaasupolttoainetta raskaan maantieliikenteen käyttöön. Samalla Tampereen Sähkölaitos siirtää tuotantolaitoksesta saatavan hukkalämmön kaukolämpöverkostoonsa ja uusiutuvan kaukolämmön määrä lisääntyy. Uusiutuvaa power-to-gas metaania voidaan käyttää liikenteessä kuten biokaasua.

Tarastenjärven hanke olisi toteutuessaan kokoluokaltaan merkittävä vetytalouden investointi Suomeen. Elektrolyysiteholtaan laitos on yli 60 MW ja kokonaisinvestoinnin arvo on yli 150 miljoonaa euroa. Tarastenjärven Power-to-Gas-laitos tuottaisi puhtaita kaasupolttoaineita määrän, jolla voidaan korvata 24 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Se riittää noin 900 raskaan ajoneuvon vuosittaiseen käyttöön.

Toteutettavuussuunnittelulla varmistetaan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen varsinaista investointipäätöstä. Toteutuessaan tuotantolaitos luo merkittävän logistisen keskuksen Ren-Gasin puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotantoverkostoon sekä edistää Tampereen Sähkölaitoksen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Allekirjoitettu yhteistyösopimus on jatkoa yhtiöiden toteuttamalle tuotantolaitoshankkeen esiselvitykselle syksyllä 2021.

  • Ren-Gas toteuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaan tieliikenteen käyttöön. Julkaistut hankkeemme Tampereella, Lahdessa ja Mikkelissä muodostavat Suomen Vetykärjen, joka mahdollistaa puhtaiden kaasupolttoaineiden käyttöönoton raskaassa tieliikenteessä Suomessa jo vuodesta 2025 alkaen. Tarastenjärven tuotantolaitos yhdessä Suomen maantieliikenteen solmukohdassa on erittäin tärkeä osa Suomen Vetykärkeä sekä Ren-Gasin suunnittelemaa Suomen laajuista kokonaisuutta.”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

Tampereella hiilidioksidi otetaan talteen Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa syntyvistä savukaasuista, ja uusiutuva sähkö hankitaan pitkillä sopimuksilla uusista tuulivoimapuistoista. Tammervoima on ympäri vuoden toimiva ns. pohjakuormalaitos ja siten erinomainen hiilidioksidin lähde Ren-Gasille.

Tampereen Sähkölaitos -konserni hyötyy laitoksesta sekä pienentyvinä hiilidioksidipäästöinä että uusiutuvan kaukolämmön osuuden kasvuna. Sähkölaitos saa tulevalta laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, joka tulee vähentämään polttoon perustuvaa kaukolämmöntuotantoa Tampereella.

  • Suunniteltu laitoskokonaisuus näyttää suuntaa tulevaisuuden kiertotalousratkaisuille, joita haluamme Tampereella olla kehittämässä. Yhdessä Ren-Gasin kanssa olemme edistämässä hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä, samalla kun saamme käyttöömme kilpailukykyistä, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä ja vähennämme jätteenpolton CO2-päästöjä. Hanke edistää Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteen saavuttamista ja tarjoaa samalla uusia mahdollisuuksia hyödyntää kaukolämpöverkkoa alustana uudelle liiketoiminnalle, kommentoi Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

 

Projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gas Oy johtaa toteuttavuussuunnittelua, joka aloitetaan välittömästi helmikuussa 2022. Hankkeen luvitus, tekninen esisuunnittelu ja rahoitusjärjestelyt aloitetaan, kun toteuttavuusanalyysin tulokset ovat valmiina ja ne puoltavat hankkeen edistämisestä. Laitoksen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2023 aikana ja valmistua vuoden 2028 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Toimitusjohtaja Saara Kujala, p. 040 184 9088

Tampereen Sähkölaitos Oy: toimitusjohtaja Jussi Laitinen, p. 050 5428362

Ren-Gas Oy on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii yli 1200 MW uutta, kotimaista tuulivoimaa.

Tampereen Sähkölaitos Oy on moderni energiakonserni, joka tuottaa kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä kehittää aktiivisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja. Sähkölaitos vähentää suunnitelmallisella kehitystyöllään energiantuotantonsa hiilidioksidipäästöjä sekä luo työpaikkoja Pirkanmaalle. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 265 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa oli yhteensä noin 385 osaajaa.