← Takaisin

EIB hyväksyy 230 miljoonan euron rahoituskehyksen tukeakseen Ren-Gasin uusiutuvan e-metaanin tuotantohankkeita Suomessa

Euroopan investointipankki (EIB) on hyväksynyt 230 miljoonan euron rahoituskehyksen Nordic Ren-Gas Oy:n (Ren-Gas) uusiutuvaa e-metaania tuottavalle projektiportfoliolle. EIB tekee yhteistyötä johtavien eurooppalaisten uusiutuvan energian rahoituslaitosten kanssa tukeakseen Ren-Gasin hyvin suunniteltua vihreän vedyntuotannon ja e-metaanin projektiportfoliota Suomessa. Ren-Gasin hankkeet hyödyntävät sektori-integraatiota laajasti kehittyvällä vetytoimialla, mikä luo tietä hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle ja energiaturvallisuuden parantamiselle Euroopassa.

EIB:n hallitus on hyväksynyt 230 miljoonan euron velkarahoituskehyksen Ren-Gasin e-metaanin tuotantoprojekteille. EIB on läpikäynyt Ren-Gasin liiketoimintamallin ja teknisen konseptin perusteellisessa due diligence -prosessissa, ja on vakuuttunut Ren-Gasin portfolion toteuttavuudesta ja skaalattavuudesta. EIB tekee lopulliset sijoituspäätökset jokaisesta Ren-Gasin projektista erikseen. EIB:n myönteinen kehyspäätös osoittaa selvästi halukuutta kehittää eurooppalaista vetytaloutta, joka edistyy mm. Ren-Gasin projektien myötä

Ren-Gas on johtava suomalainen vihreän vedyn ja e-metaanin hankekehittäjä. Yhtiöllä on hajautettu e-metaanin tuotantoprojektien portfolio, johon kuuluu kuusi tuotantolaitosta, joiden kokonaistuotantokapasiteetti on 550 MW. Portfolio tuottaa vuosittain 150 000 tonnia uusiutuvaa e-metaania ja 2 TWh uusiutuvaa lämpöä paikallisille energiayhtiöille, mikä johtaa merkittäviin vuotuisiin päästövähennyksiin. Projektit on kehitetty tiiviissä yhteistyössä paikallisten energiayhtiöiden kanssa tehokkaan sektorien integraation ja olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseksi.

Ren-Gas on ollut edelläkävijä e-metaanin arvoketjun kehittämisessä ja myös yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka on varmistanut pitkäaikaiset myyntisopimukset e-metaanista sekä lämmöstä projekteistaan. Pitkäaikaiset ostosopimukset muodostavat perustan Ren-Gasin hankkeiden projektirahoitukselle, ja samalla koko arvoketjun kehittäminen on ratkaisevan tärkeää laajemmalle eurooppalaiselle vihreälle siirtymälle.

230 miljoonan euron rahoituskehyssopimus on merkittävä panostus eurooppalaisen vihreän vetytalouden kehittämiseen. Ren-Gas rakentaa vahvoja kumppanuuksia arvoketjun eri osapuolten kanssa mahdollistaakseen portfolion skaalautuvan ja tehokkaan laajentamisen. EIB:n rahoituskehyssopimus on loistava esimerkki näistä kumppanuuksista, koska se vahvistaa jokaisen projektin rahoitettavuutta, samalla kun se nopeuttaa laajemman projektiportfolion toteutusta.

”Tavoitteenamme on ollut alusta alkaen luoda Suomeen projektirahoituskelpoisia ja aidosti kestäviä e-metaanin tuotantohankkeita. EIB:n rahoituskehyssopimus Ren-Gasin portfoliolle on merkittävä todiste hyvin suunniteltujen e-metaaniprojektiemme toteuttavuudesta, ja samalla positiivinen viesti laajemmalle eurooppalaiselle vetytaloudelle”, kommentoi Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala.

”Olemme erittäin tyytyväisiä EIB:n kanssa tekemäämme yhteistyöhön ja luottamukseen liiketoimintamalliamme ja skaalautuvaa hankeportfoliota kohtaan. Tämä on meille tärkeä virstanpylväs, joka luo vahvan perustan projektiemme rahoittamiselle”, sanoo Ren-Gasin talousjohtaja Juhani Häyrinen.

Ren-Gas perustettiin heinäkuussa 2021 tavoitteenaan luoda hajautettu e-metaanin tuotantoportfolio Suomeen. Vuoden 2024 alkuun mennessä Ren-Gasilla on kuuden hankkeen portfolio, josta ensimmäisen laitoksen rakentaminen Tampereelle on tarkoitus aloittaa vuonna 2024, ja e-metaanin tuotanto vuonna 2026. Ren-Gas on kehittänyt eurooppalaisten teknologiakumppaneiden kanssa yhteistyössä modulaarisen teknisen konseptin, hankkinut merkittäviä eurooppalaisia sijoittajia projekteilleen ja luonut vahvoja kumppanuuksia uusiutuvan kaasun ja lämmön ostajien kanssa.