Nordic Ren-Gas Oy

Ren-Gas on puhtaan energian toteuttaja. Nopeutamme hiilidioksidipäästöjen alentamista kustannustehokkaasti rakennuttamalla hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotantoverkoston Suomeen .

Ren-Gas

MIKSI REN-GAS?

Olemme ratkaisukeskeinen puhtaan energian toteuttaja,  jonka toiminta vähentää aidosti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lähestymistapamme liiketoimintaan on analyyttinen ja faktoihin perustuva, mikä mahdollistaa tehokkaan hankekehityksen uudella toimialalla ja pitää fokuksemme kirkkaana.

Maantie järvimaisemassa

MIKÄ REN-GAS?

Nordic Ren-Gas Oy on vuonna 2021 perustettu projektikehitysyhtiö, joka investoi parhaisiin P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakelupaikkoihin Suomessa. Hankkeemme luovat arvoa läpi arvoketjun P2X-teknologiatoimittajista kaasun ja lämmön loppukäyttäjiin.

Talvinen metsä

TAVOITTEEMME

Toteutamme P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjun Suomeen sektori-integraatiota hyödyntäen. Mahdollistamme päästöjen kustannustehokkaan vähentämisen liikenteessä ja energiasektorilla, energiaomavaraisuuden lisäämisen, sekä merkittävien uusien teollisten investointien toteuttamisen Suomessa.

Ruskainen metsä ylhäältä

TOTEUTAMME SUOMEEN:

  • Useita P2X-kaasupolttoaineiden tuotantolaitoksia vuoteen 2030 mennessä
  • 2.5 TWh (250  miljoonaa l diesel ekv.) uusiutuvia kaasupolttoaineita raskaan liikenteen käyttöön
  • 1200 MW uutta tuulivoimakapasiteettia laitostemme energialähteeksi
  • 600 MW uutta kysyntäjoustokapasiteettia
  • 2.5 TWh CO2-vapaata kaukolämpöä laitostemme hukkalämmöstä
  • Vihreän vedyn tuotanto- ja jakeluverkoston tulevaisuuden raskaan liikenteen ja teollisuuden käyttöön
Tuulivoimapuisto

Ren-Gasin tavoite

Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta.

Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. Ren-Gasin hankkeiden investoinnit puhtaaseen energiaan ovat yli 2 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.

Ren-Gas uutisia

Keravan e-metaanihankkeen yleisötilaisuus järjestetään 5.6.2024

Ren-Gasin Keravalle suunnitteleman e-metaanihankkeen YVA-selostusta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 5.6.2024 klo 17. 

Lue artikkeli

EIB hyväksyy 230 miljoonan euron rahoituskehyksen tukeakseen Ren-Gasin uusiutuvan e-metaanin tuotantohankkeita Suomessa

Euroopan investointipankki (EIB) on hyväksynyt 230 miljoonan euron rahoituskehyksen Nordic Ren-Gas Oy:n (Ren-Gas) uusiutuvaa e-metaania tuottavalle projekti-portfoliolle. EIB tekee yhteistyötä johtavien eurooppalaisten uusiutuvan energian rahoituslaitosten kanssa tukeakseen Ren-Gasin hyvin suunniteltua vihreän vedyntuotannon ja e-metaanin projektiportfoliota Suomessa. Ren-Gasin hankkeet hyödyntävät sektori-integraatiota laajasti kehittyvällä vetytoimialla, mikä luo tietä hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle ja energiaturvallisuuden parantamiselle Euroopassa.

Lue artikkeli

Gasum suunnittelee ostavansa jopa 800 GWh e-metaania vuodessa Nordic Ren-Gasin kahdelta seuraavalta Power-to-Gas-laitokselta

Gasum ja Nordic-Ren Gas jatkavat yhteistyötään e-metaanimarkkinan kehittämisessä neuvottelemalla Nordic Ren-Gasin kahden seuraavan Power-to-Gas-laitoksen kaasutuotantoa koskevasta myynti- ja ostosopimuksesta. Laitokset liitetään olemassa olevaan kaasuverkkoinfrastruktuuriin. E-metaanin tuotannossa käytetään uusiutuvaa sähköä ja biopohjaista hiilidioksidia, ja sen käytöllä voidaan päästä merkittäviin päästövähennyksiin liikenteessä ja teollisuudessa.

Lue artikkeli

Tiimi

SAARA KUJALA

Saara on Ren-Gasin toimitusjohtaja. Saaralla on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä energia-alan projektikehityksestä ja liiketoiminnan kehittämisestä. Saara on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

TANJA BLOMQVIST

Tanja on Ren-Gasin lakiasiainjohtaja, joka vastaa myös projektien strukturoinnista ja rahoituksesta. Tanjalla on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä hankekehityksestä energia-alalla. Tanja on koulutukseltaan juristi ja kauppatieteiden maisteri.

VEIKKO KORTELA

Veikko on Ren-Gasin teknologiajohtaja, jolla on 40 vuoden kokemus energia-alalta. Veikko on ollut mukana useissa P2X-hankkeissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Veikko on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri.

JYRKI LEINO

Jyrki on Res-Gasin sektori-integraatiojohtaja, joka vastaa hankkeiden kokonaisoptimoinnista. Jyrkillä on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus systeemimallinnuksesta ja energiayhtiöiden portfolio-optimoinnista. Jyrki on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri.

MATTI RAUTKIVI

Matti on Ren-Gasin markkinakehitysjohtaja, joka vastaa markkinakehityksestä ja asiakassuhteista. Matilla on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisistä energia-alan myynti- ja kehitystehtävistä. Matti on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

MIKKO LEHTINEN

Mikko on Res-Gasin suunnittelujohtaja, joka vastaa hankkeiden teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta. Mikolla on yli 20 vuoden kokemus kaasu- ja kaukolämpötoimialoilta. Mikko on koulutukseltaan energiatekniikan insinööri.

LAURI PURO

Lauri on Ren-Gasin hankekehitysjohtaja, joka vastaa Ren-Gasin P2X-hankkeiden kehityksestä. Laurilla on yli 15 vuoden kokemus energia-alan projektikehityksestä ja rahoituksesta. Lauri on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.

ILKKA HEIKINNIEMI

Ilkka on Ren-Gasin investointianalyytikko, joka vastaa investointien taloudellisesta arvioinnista. Ilkalla on aiempaa kokemusta liiketoiminnan kehityksestä energia- ja uusiutuvien polttoaineiden toimialoilta. Ilkka on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri

ANTTI KIRSSI

Antti on Ren-Gasin kehityspäällikkö, jonka tehtäviin kuuluu projektien johtaminen sekä teknistaloudellinen kehitys. Antilla on yli kymmenen vuoden kokemus energia alan tehtävistä. Antti on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri.