← Takaisin

Ren-Gasin e-metaanihanke Tampereella saanut lainvoimaisen ympäristöluvan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) myöntämä Nordic Ren-Gasin (Ren-Gas) Tampereen e-metaanihankkeen ympäristölupa on saanut lainvoiman. Myönnetty ympäristölupa on merkittävä virstanpylväs Tampereen e-metaanihankkeelle, jonka rakentaminen on tarkoitus aloittaa Tampereella vuoden 2024 aikana.

Ren-Gas kehittää merkittävää uusiutuvan e-metaanin ja kaukolämmön yhteistuotantolaitosta Tampereen Tarastenjärvelle. Ren-Gas on kehittänyt hanketta tiiviissä yhteistyössä Tampereen Energian kanssa vuoden 2021 lopusta alkaen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa on merkittävä askel kohti hankkeen lopullista investointipäätöstä ja rakentamisen aloittamista vuoden 2024 aikana.

Ren-Gasin Tampereen Tarastenjärvelle suunnitteleman laitoskokonaisuuden ensimmäinen vaihe tulee tuottamaan uusiutuvaa e-metaania raskaan maantieliikenteen ja meriliikenteen käyttöön. E-metaanin valmistusprosessissa hyödynnetään raaka-aineena noin 40 000 tonnia Tarastenjärven jätteenpolttolaitoksen savukaasuista talteen otettua hiilidioksidia, sekä suomalaisella uusiutuvalla sähköllä tuotettua vihreää vetyä. Lopputuotteena syntyy vuosittain noin 170 GWh uusiutuvaa polttoainetta raskaan maantieliikenteen ja meriliikenteen käyttöön, sekä 180 GWh hiilidioksidivapaata kaukolämpöä Tampereen kaukolämpöjärjestelmään.

Ren-Gasin Tampereen e-metaanihankkeen ympäristöluvan käsittely sujui erittäin nopeasti. Ren-Gas jätti ympäristölupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon kesäkuussa 2023, ja lupa myönnettiin joulukuussa 2023. Hankkeelle myönnettiin vihreän siirtymän etusijamenettely, jonka tarkoituksena on mahdollistaa vihreän siirtymän hankkeiden lupahakemuksen tavanomaista nopeampi käsittely aluehallintovirastossa.  Etusijamenettelyn lisäksi, tehokkaan ympäristöluvan käsittelyn mahdollisti lupahakemusta edeltänyt kattava ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -prosessi, joka myös toteutettiin erinomaisessa yhteistyössä viranomaisten ja hankkeen muiden sidosryhmien kanssa.

”Olen erittäin vakuuttunut siitä, kuinka konkreettinen hyöty vihreän siirtymän etusijamenettelystä on ollut hankkeelle. Viranomaisten kanssa on ollut erittäin helppoa tehdä töitä, ja kommunikaatio on toiminut erittäin hyvin. Perustana hyvälle yhteistyölle on ollut kattava ympäristövaikutusten arviointimenettely, sekä kaikkien osapuolten sitoutuminen hankkeen edistämiseen aikataulussa. Kaikin puolin olemme erittäin tyytyväisiä Tampereen e-metaanihankkeen lupaprosessiin ja tulemme hyödyntämään näitä kokemuksia myös muissa hankkeissamme eri puolella Suomea.”, kommentoi Ren-Gasin hankekehitysjohtaja Lauri Puro

Saatu ympäristölupa on merkittävä virstanpylväs Tampereen e-metaanihankkeelle, jota Ren-Gas vie kohti investointipäätöstä ja rakennuksen aloittamista vuoden 2024 aikana. Hankkeen kaupallinen tuotanto tullaan aloittamaan vuoden 2026 aikana. Lisätietoa hankkeesta ja sen edistymisestä löydät Ren-Gasin nettisivuilta osoitteesta: https://ren-gas.com/projekti/tampere/ 

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Hankekehitysjohtaja, Lauri Puro p. 050 300 6043

 

Nordic Ren-Gas Oy on Suomen johtava vetytalouden hankekehittäjä, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkoston. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen polttoaineen käyttöä raskaassa maantieliikenteessä ja meriliikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa. Ren-Gasin hankkeet hyödyntävät laajasti sektori-integraatiota, joka mahdollistaa tehokkaan prosessilämpöjen hyödyntämisen kaukolämpönä sekä kulutusjoustopalveluiden tarjoamisen kantaverkkoyhtiölle.  Ren-Gasin hankkeiden avulla voidaan vähentää kustannustehokkaasti yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. Tuotettavan e-metaanin energialähteeksi Ren-Gas hankkii suomalaista tuulivoimaa. www.ren-gas.com