← Takaisin

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma julkaistu Ren-Gasin Kotkan e-metaanin tuotantohankkeelle

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee e-metaanin tuotantolaitosta Kotkaan. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja prosessilämmöstä tuotettua kaukolämpöä Kotkan Energian kaukolämpöverkkoon. Hanke etenee suunnitellusti yhteistyössä Kotkan Energian kanssa, ja osana hankekehitystä laitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on alkanut ja hankkeen YVA-ohjelma julkaistu.

Suunniteltu tuotantoprosessi on jaettu kahteen eri kokonaisuuteen: 1) Hiilidioksidin talteenottolaitos tullaan sijoittamaan Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitoksen välittömään läheisyyteen Korkeakoskella, ja 2) e-metaanin tuotantolaitos sijoitettaisiin Mussaloon Palaslahden teollisuusalueelle. Korkeakoskella hyötyvoimalaitoksen savukaasuvirrasta otetaan talteen hiilidioksidia, joka nesteytetään ja kuljetetaan maanteitse Mussaloon. E-metaanin tuotantolaitoksella Mussalossa talteen otetusta hiilidioksidista ja elektrolyyseilla valmistettavasta vihreästä vedystä tuotetaan metanointiprosessissa uusiutuvaa e-metaania. Uusiutuva e-metaani syötetään olemassa olevaan kaasuverkkoon, ja tuotantoprosessissa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään Kotkan alueella kaukolämpönä.

Ren-Gas on edistänyt hanketta tiiviissä yhteistyössä Kotkan Energian kanssa vuodesta 2022 lähtien.  Hanke etenee suunnitellusti, ja osana hankekehitystä laitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on alkanut ja hankkeen YVA-ohjelma julkaistu 4.9.2023. Pääset tutustumaan hankkeen YVA-aineistoon seuraavasta linkistä:  www.ymparisto.fi/nordicrengasp2xkotkaYVA

YVA-ohjelma on nähtävillä 4.9.-3.10.2023 ja yleisötilaisuus aiheesta järjestetään Kotkassa 13.9.2023. YVA-yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ren-Gas on Suomen johtava vetytalouden hankekehittäjä, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkoston. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen polttoaineen käyttöä raskaassa maantieliikenteessä ja meriliikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. Tuotettavan e-metaanin energialähteeksi Ren-Gas hankkii suomalaista tuulivoimaa.

Tavoitteen saavuttamiseksi Ren-Gas kehittää noin 300 MW metaanitehon laitosportfoliota, josta Kotkan 60 MW hanke muodostaa keskeisen osan. Portfolio mahdollistaa merkittävän tuulivoiman lisärakentamisen Suomessa projektikohtaisten pitkäaikaisten sähkönmyyntisopimusten avulla. Lisäksi hankeportfolion noin 600 MW elektrolyyserikapasiteetti on sähkönkulutukseltaan joustavaa, joka pystyy reagoimaan nopeasti sähköjärjestelmän muutoksiin, lisäten näin kysyntäjoustoa Suomen sähköverkkoon.

 

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Hankekehityspäällikkö Tiina Salonen, p. +358 50 4524225