← Takaisin

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma julkaistu Ren-Gasin Mikkelin e-metaanin tuotantohankkeelle

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee e-metaanin tuotantolaitosta Mikkeliin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja prosessilämmöstä tuotettua kaukolämpöä Etelä-Savon Energian kaukolämpöverkkoon. Hanke etenee suunnitellusti yhteistyössä Etelä-Savon Energian kanssa, ja osana hankekehitystä laitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja asemakaavan muutosprosessi ovat alkaneet.

Tuotantolaitoksen on suunniteltu sijoittuvan Pursialan teollisuusalueelle Mikkeliin Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitoksen välittömään läheisyyteen. Voimalaitoksen savukaasuvirrasta otetaan talteen hiilidioksidia ja elektrolyysissa valmistetaan vihreää vetyä pilkkomalla tuulivoiman avulla vettä. Talteen otetusta hiilidioksidista ja vihreästä vedystä jalostetaan edelleen uusiutuvaa e-metaania. Uusiutuva e-metaani nesteytetään ja lastataan säiliöautoihin, joilla se kuljetetaan jakeluasemille. Tuotantoprosessissa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään Mikkelin alueella kaukolämpönä.

Ren-Gas on edistänyt hanketta tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon Energian kanssa vuodesta 2022 lähtien.  Hanke etenee suunnitellusti, ja osana hankekehitystä laitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on alkanut ja hankkeen YVA-ohjelma julkaistu 27.10.2023. Pääset tutustumaan hankkeen YVA-aineistoon seuraavasta linkistä: Mikkeli-YVA

YVA-ohjelma on nähtävillä 27.10.-27.11.2023 ja yleisötilaisuus aiheesta järjestetään Mikkelissä 9.11.2023. YVA-yhteysviranomaisena toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. YVA-menettelyn rinnalla Mikkelin kaupunki on laittanut vireille asemakaavan muutosprosessin 27.9.2023, jonka tavoitteena on mahdollistaa Ren-Gasin suunnitteleman laitoksen toteuttaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.11.2023 asti ja sen yleisötilaisuus järjestetään yhdessä YVA-ohjelman kanssa.

Ren-Gas on Suomen johtava vetytalouden hankekehittäjä, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkoston. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen polttoaineen käyttöä raskaassa maantieliikenteessä ja meriliikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. Tuotettavan e-metaanin energialähteeksi Ren-Gas hankkii suomalaista tuulivoimaa.

Tavoitteen saavuttamiseksi Ren-Gas kehittää noin 300 MW metaanitehon laitosportfoliota, josta Mikkelin 20 MW hanke muodostaa keskeisen osan. Portfolio mahdollistaa merkittävän tuulivoiman lisärakentamisen Suomessa projektikohtaisten pitkäaikaisten sähkönmyyntisopimusten avulla. Lisäksi hankeportfolion noin 600 MW elektrolyyserikapasiteetti on sähkönkulutukseltaan joustavaa, joka pystyy reagoimaan nopeasti sähköjärjestelmän muutoksiin, lisäten näin kysyntäjoustoa Suomen sähköverkkoon.

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Hankekehityspäällikkö Tiina Salonen, p. +358 50 4524225