← Projektit

Kerava

  • Sijainti Keravan Energian biovoimalan alue
  • Vedyn tuotanto 6 000 tonnia vuodessa
  • Metaanin tuotanto 12 000 tonnia vuodessa
  • Tuotannon aloitus Vuonna 2027
  • CO2-hyödyntäminen 37 000 tonnia CO2 vuodessa
  • Kaukolämpö 180 GWh vuodessa
     

Esiselvitys
Q1/2023

Toteutettavuus-
analyysi
Q2/2023

YVA ja Luvitus
Q3/2023-

Rakennutus
2025-2027

Tuotanto
2027-

Uusiutuvan e-metaanin ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos Keravalle

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta Keravalle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa e-metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä.  Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Keravan Energian biovoimalaitoksen läheisyydessä, jolloin sijainti mahdollistaa hiilidioksidin toimituksen energiayhtiöltä sekä kaukolämpöintegraation. 

Hanketta edistetään tiiviissä yhteistyössä Keravan Energian kanssa. Alustavan aikataulun mukaan  laitoksen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2025–2027. Laitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi on alkanut. Pääset tutustumaan hankkeen YVA-aineistoon seuraavasta linkistä: Kerava P2X-laitoksen YVA

Uusiutuvan e-metaanin, vedyn ja hukkalämmöstä tuotetun kaukolämmön valmistus perustuu hiilineutraaliin polttoainekiertoon. Laitos koostuu teknologiakokonaisuudesta, johon sisältyy vedyn tuotanto, hiilidioksidin tuotanto savukaasuista, metaanintuotanto, metaanin jatkokäsittely, kaasun käsittely ja nesteytys, sekä lämmöntuotanto apulaitteineen, integraatioineen ja rakennuksineen.

Ren-Gas on Suomen johtava vetytalouden hankekehittäjä, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkoston. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen polttoaineen käyttöä raskaassa maantieliikenteessä ja meriliikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. Tuotettavan e-metaanin energialähteeksi Ren-Gas hankkii suomalaista tuulivoimaa.

Tavoitteen saavuttamiseksi Ren-Gas kehittää noin 300 MW metaanitehon laitosportfoliota, josta Keravan 20 MW hanke muodostaa osan. Portfolio mahdollistaa merkittävän tuulivoiman lisärakentamisen Suomessa projektikohtaisten pitkäaikaisten sähkönmyyntisopimusten avulla. Lisäksi hankeportfolion noin 600 MW elektrolyyserikapasiteetti on sähkönkulutukseltaan joustavaa, joka pystyy reagoimaan nopeasti sähköjärjestelmän muutoksiin, lisäten näin kysyntäjoustoa Suomen sähköverkkoon.

Ren-Gas

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Hankekehityspäällikkö, Antti Ruismäki, p. 040 7641331

Nordic Ren-Gas Oy on Suomen johtava vetytalouden hankekehittäjä, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkoston. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen polttoaineen käyttöä raskaassa maantieliikenteessä ja meriliikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. Tuotettavan e-metaanin energialähteeksi Ren-Gas hankkii suomalaista tuulivoimaa. www.ren-gas.com